המלך

Posted filed under כללי.


כתיבה צעירה
מחזה קצר
מתח-אימה
נושא:
נפש האדם
פוליטיקה ושלטון

הטקסט ב:

עבחלקי הטקסט ב::עב אנגלית

 בשעותיו האחרונות בתפקיד, פוגש המלך הכל יכול של הממלכה את המלך הצעיר אשר
אמור להחליף אותו. במהרה מתברר שהפגישה אינה מקרית ושהמלך המחליף חייב לבצע
משימה אחת אחרונה כדי לעלות על כס השלטון.

הדמויות

נשים:0 גברים:2 סה"כ:2

 מלך

מלך מחליף (וצעיר מאד מהמלך הנוכחי)

תרגומים

אנגלית, טורקית

 Turkish translation (from English) by Ayşe Meltem Tekeli.

הפקות

עדיין לא בוצע

ציטוטים

 המלך מתיישב על אחת התיבות.

מלך: אני... אני צריך... יש לך... יש לך מים? (מזנק על רגליו, מגיע אל קדמת הבמה ומכריז) צו מספר אלפיים שלוש מאות חמישים ותשע: בכל פעם בה המלך ישמיע את המילה ״מים״, יספקו לו משרתיו כמות מים בלתי מוגבלת בתוך עשר שניות. ניתן אחר כך להכניס סעיפי משנה ולהרחיב לסוגי משקאות שונים. נרשם, רשום ומאושר. (מתמוטט)

Posted by & filed under כללי.