אירועי ישרא-דרמה 2014 יתקיימו בדצמבר

Posted filed under חדשות.

אירועי ישרא-דרמה: זרקור על מחזאות ישראלית יתקיימו בדצמבר. חשיפה בינלאומית לתיאטרון תתקיים בשנה הבאה.
כך קבעה ועדה שמינה מנהל התרבות. מלבד הפיצול של שתי המסגרות שאוחדו ב-2013, בוטל התפקיד של מנהל אמנותי לאירועים. מעתה תנהל ועדה אמנותית רחבה שחבריה יבחרו על ידי ועדות אתור את האירועים וכן ימונה מפיק.

אירועי ישראדרמה וחשיפה בינלאומית, נועדו לחשוף את היצירה של התיאטרון הישראלי בפני אנשי מקצוע מתיאטרונים ופסטיבלים בחו”ל. הראשון שנוסד על ידי המכון למחזאות ישראלית על שם חנוך לוין ונתמך על ידי משרדי התרבות והחוץ ועיריית תל אביב, מתמקד במחזאות מקורית ישראלית. ואילו בחשיפה בינלאומית שנתמכת על ידי משרדי התרבות והחוץ, מוצג מיטב היצירה בתיאטרון הישראלי.

הוועדה שמינה משרד התרבות היתה מורכבת מנציגי המדורים לתיאטרון ופרינג’ במועצה לתרבות ואמנות: אורי לוי (ראש המדור לתיאטרון), ד”ר בלהה בלום, ריקי זאבי, עו”ד אורנה דויטש, רזי אמיתי ומרים עציוני. עם ההחלטה, ישראדרמה 2014 שיתקיים בסביבות נובמבר, יוצא לדרך. קול קורא פורסם לבחירת מפיק. וכן יצאה קריאה מטעם המכון למחזאות לארגונים היוצרים והשחקנים להציג מועמדים לוועדה האמנותית שתכלול 12 חברים שרובם אנשי מקצוע ואקדמיה מתחום התיאטרון.