Seminars

לקהל הרחב וכן השתלמויות למורים לאמנות ולתיאטרון, שבהם נוטלים חלק מחזאים, שחקנים, מעצבים, מוזיקאים ואנשי אקדמיה בנושא מחזאות מקור. ימי העיון מתקיימים בשיתוף עם משרד החינוך.