שירת הזמיר

Posted filed under .


דרמה
דרמה תקופתית
נושא:
אהבה
זוגיות
יצרים
משפחה

המחזה עוסק בנושא אקטואלי של תרומת זרע. נושא המעורר לא רק מחלוקת אלא גם דילמות חברתיות מוסריות כמו גילוי עריות.

הדמויות

נשים: 3 גברים: 4 סה"כ: 7

הפקות

לא בוצע עדיין

Posted by & filed under .