ותו לא

Posted filed under .

 ערבים שונאים * רוסים מתלוננים *דוסים
שחורים
* הומואים צווחנים * מטוסים * פיגועים * אסון התאומים * תאונות
בכבישים
* השטחים הכבושים * שואת יהודים * אונס קטינים

צחוקים

Posted by & filed under .