טאהר נג’יב מחזאי ושחקן

קשר: דוא''ל

ביוגרפיה

מחזות

עדיין אין מחזות מקוטלגים

* תצוגה זמנית של מחזות שעדיין אינם מקוטלגים עם דף משלהם באתר

בטווח יריקה