הבכיינים

Posted filed under .


קומדיה
נושא:
זיקנה
מוות
מחלות
עיבוד למיתולוגיה יוונית

הטקסט ב:: עב

 

הדמויות

נשים: 2 גברים: 9 סה"כ: 11

רופא ראשי
רופא זוטר
סניטר
אחות מבוגרת
אחות צעירה
גוסס ותיק
גוסס חדש
זקן תשוש
גוסס חדש-חדש
שני מנקים
העם א
, ישוחק על-ידי הגוסס הותיק
העם ב
, ישוחק על-ידי הגוסס החדש
קליטמנסטרה
, תשוחק על-ידי האחות המבוגרת
קסנדרה
, תשוחק על-ידי האחות הצעירה
אגממנון
, ישוחק על-ידי הרופא הראשי
אייגיסתוס
, ישוחק על-ידי סגן הרופא
הצופה
, ישוחק על-ידי הסניטר
הסוס
, ישוחק על-ידי הסניטר
שומרים, שפחות
, ישוחקו על-ידי עוזרי הסניטר

הפקות

בכורה

2000 התיאטרון הקאמרי של תל-אביב בימוי: אילן רונן דף ההפקה

ציטוטים

 כאשר אנו רואים תמונה של יגון בל-יתואר –
תמונה של בדידות, של דלות ומסכנות,
של קץ כל הדברים – צצה במוחנו
המחשבה אודות אלוהים!…

Posted by & filed under .