הכובש

Posted filed under .


דרמה
נושא:
מיתולוגיה

הטקסט ב:: עב

כובש
נכנע
נכנעת
קצוץ-בהונות
מאלפת
שומר-לילה
שוחט
משרת ישן

משרת חדש 

הדמויות

נשים: 2 גברים: 7 סה"כ: 9

כובש 

נכנע
נכנעת
קצוץ-בהונות
מאלפת
שומר-לילה
שוחט
משרת ישן
משרת חדש

הפקות

לא בוצע עדיין

Posted by & filed under .