הכובש

Posted filed under כללי.


דרמה
נושא:
מיתולוגיה

הטקסט ב::עב

כובש
נכנע
נכנעת
קצוץ-בהונות
מאלפת
שומר-לילה
שוחט
משרת ישן

משרת חדש 

הדמויות

נשים:2 גברים:7 סה"כ:9

כובש 

נכנע
נכנעת
קצוץ-בהונות
מאלפת
שומר-לילה
שוחט
משרת ישן
משרת חדש

הפקות

עדיין לא בוצע

Posted by & filed under כללי.