המביט

Posted filed under .


דרמה
נושא:
אלימות
מוות
מיתולוגיה

הטקסט ב:: עב

הדמויות

נשים: 7 גברים: 20+ סה"כ: 40+

רב-משרתים

אחד בהמון א

אחד בהמון ב

מביט

משרת זקן

גדול עולם א

גדול עולם ב

עילאית

רוצח א

איש א

פצוע

רופא

איש ב

רוצח ג

רוצח ד

בוהה

מלומד

רוצח ה

רוצח ו

זקיף

חוקר חרקים

איש ג

רוצח ז

רוצח ח

אחד בהמון ג

צופה סקרן

צופה חקרן

צופה נקרן

אחד בהמון ד

בחור

בחורה

אם הבחורה

אחד בהמון ה

אחת בהמון

זקנה

ילד א

ילד ב

בעל

אשה

ילדה

תינוק

רוצח ט

רוצח י

אחד בהמון ו

הפקות

לא בוצע עדיין

ביקורות

 

ציטוטים

 

Posted by & filed under .