תמר יולדת בן

Posted filed under כללי.


דרמה
נושא:
זוגיות
משפחה

הטקסט ב:

עב

 

הדמויות

נשים:4 גברים:4 סה"כ:8

 תמר – אישה צעירה

יהושע – בעלה

סוניה – אמה

שמעון – אביה

גליה – חברה שלה

נצחיה – חברה שלה

נבוכדנצר – ילד, בנה של נצחיה

רחמים – ילד, בנה של גליה

הפקות

עדיין לא בוצע