featured: גאולה

Posted filed under featured.


דרמה
נושא:
יחסי הורים וילדים
מוות
מיתולוגיה

הטקסט ב::עב

הדמויות

נשים:3 גברים:20+ סה"כ:23+

גמד, באחוזת הכבירה

כבירה

חצרן, באחוזת הכבירה

מדולדל

אשת מדולדל

ילד, בנם

ארוס חיוור

רופא

כרוז

ראש זקיפים

זקיף ראשון

זקיף שני

עבד כיפח

מחולל נס

צופה ראשון

צופה שני

צופה שלישי

נוגש

מריק שפכים ראשון

מריק שפכים שני

מריק שפכים שלישי

מריק שפכים רביעי, מקודם: ילד

אשת מריק שפכים רביעי

ארוס סמוק

מלאך ראשון

מלאך שני

מלאך שלישי

שומר, בנם

סוחר עבדים

שופע

חצרן, באחוזת השופע

אדיר

רץ

גמד, באחוזת השופע

חצרן ראשון

חצרן שני

ילד, בנו של המריק הרביעי

ליצן

חצרנים, עבדים, שומרים, אורחים, מלחכי פינכה

הפקות

בכורה

2013 תיאטרון סמינר הקיבוצים בימוי: טל ברנר
דף ההפקה
השתתף בישרא-דרמה, חשיפה בינלאומית לתיאטרון בשנת 2015

ציטוטים

 כבר קרה לי שראיתי שיניים נפלאות,
ופי הטבעת היה סתום לגמרי או אכול.
ומה יצא מזה? העבד אכל אבל לא חירבן,
החזיק מעמד שבוע, חלה ומת עם החרא בבטן,
והפסדתי אותו עם כל השיניים ביחד.
שלושים ושתיים שיניים הלכו לפח.
הפליטה חשובה מן הקליטה, תרשמו את זה.

Posted by & filed under featured.