אופל-יה

Posted filed under .


טרגדיה
מחזה פיוטי

הטקסט ב:

עב en

 

"העיר שרה. סירנות משטרה מיללות את שהתרחש
הלילה בלבבות האנשים ובאברי הרבייה.  את מה ששכך עם החושך ושהתפתל בראותו יום".

שירת העיר האפלה מושכת את העלמה למסע אל המחוזות החשוכים של העיר והנפש,

 מקום משכנם של הילדים האבודים. 

הדמויות

נשים: 3 גברים: 4 סה"כ: 7

תרגומים

אנגלית

 תרגום: תום חודרוב

הפקות

בכורה

2014 / 10

ביקורות

"הצגה
שאינה הולכת בתלם מאתגרת, רגישה, אפלולית, קסומה."                                                   
אריה יאס, קול המוזיקה

"התנגשות עולמות ממין אחר. מעין
אוקסימורון תיאטרלי"                                                            
מרתה
יודעת

"בכל העבודות שלה מתעסקת עמית זרקא בשאלות
מהותיות על החיים, על אמנות ועל החיבור בניהם"                                                                                          

חיה בראל, שורה ראשונה

ציטוטים

  

Posted by & filed under .