לוטה בערפל

Posted filed under .


דרמה פסיכולוגית
דרמה תקופתית
מחזה קצר
מתח-אימה
נושא:
אלימות
היסטוריה
הישרדות
השואה
נקם

הטקסט ב:

עב

סיפור אהבה הרסני בין אישה לילד קטן בזמן המלחמה.

הדמויות

נשים: 1 גברים: 2 סה"כ: 3

לוטה- מנקה בבית חולים במחנה השמדה, פולניה – בת 30 

גינתר- רופא גרמני בבית החולים- בן 40 

נריק- ילד יהודי מאושפז בבית החולים – בן 12 

הפקות

בכורה

2016 צוותא בימוי: רני בלייר

Posted by & filed under .