ארבע עשרה (14) מחזות

Posted filed under כללי.


דרמה קומית
דרמה תקופתית
נושא:
הומור

14 מחזות מאת: איציק אלוני

המחזות הועלו פעמים רבות במקומות שונים בכל רחבי הארץ במסגרת עבודתי עם בני העדה האתיופית במשך 16 שנים

להלך רשימת ארבע עשרה (14) מחזות לפי סדר אלפביתי:

ארוכים                                                  עמוד

פרחים לפני הגשר.                                    2

סתם יום של חול                                       35

 

מחזות קצרים:

אצל הרופא                                             68

בתחנת האוטובוס                                      76

נסיעה לאתיופיה                                       87

פרנג’ית                                                  92

שירת הקבצנים                                         96

 

מחזות קצרים (בהשראת אגדות)

בחורה חכמה                                            99

ההלוואה                                                 105

חכמים היזהרו במעשכם                              114

מעשה בסוחר                                           125

נעירת החמור                                           138

סיפור אהבה                                            151

למי הנערה                                              163

 

כל הזכויות שמורות © לאיציק אלוני

 

אין להעתיק, לצלם, לשכפל, לסרוק, לאחסן במאגרי מידע,

להזרים או להפיץ ספר זה או חלקים ממנו, בשום צורה ואופן.

ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני כלשהו, הקיים כיום או

יהיה בעתיד, כמו כן אין לעשות בספר זה כל שימוש מסחרי,

לרבות צילום והקלטה, ללא אישור בכתב מהמחבר.

הדמויות

נשים:10+ גברים:8 סה"כ:18+

הפקות

בכורה

2005 בימוי: איציק אלוני

Posted by & filed under כללי.