featured: מדריך למטייל בוורשה

Posted filed under featured.


דרמה
נושא:
נפש האדם
עליה והגירה

הטקסט ב::עב

מרגה
ויסברג ובנה, הצייר הכושל יוסף, מגיעים לוורשה כדי לתבוע בעלות על בניין
גדול בלב העיר, בניין שהיה עד מלחמת העולם בבעלות משפחתה של מרגה.
בין
מרגה ויוסף מתנהלת מלחמה רבת שנים, מלחמה שתחילתה בימי הילדות המוקדמים של
הבן והמשכה במאבקים אין ספור בנושאי: נשואים, גרושים, אמנות, גידול ילדים,
כסף, היסטוריה כללית, היסטוריה יהודית וההיסטוריה של המשפחה… מלחמה אשר
מגיעה בוורשה אל קרב הכרעה.

הדמויות

נשים:3 גברים:2 סה"כ:5

הפקות

בכורה

1999 התיאטרון הלאומי הבימה בימוי: הלל מיטלפונקט
דף ההפקה


עוד בישראל

2013, יידישפיל, הלל מיטלפונקט

מבקרים