הקמת מפעל לתרגום מחזאות ישראלית בת זמננו

כדי לאפשר חשיפה של היצירה הישראלית ולעודד את העלאתה על במות התיאטרון ברחבי העולם. הפרויקט מתקיים בסיוע קשתו”ם – משרד החוץ, מינהל התרבות – משרד התרבות והספורט.

רשימת המחזות המתורגמים

Posted by .