הוצאה לאור של מחזות ישראלים

עד כה יצא הקהל מאולמות התיאטרון, שכח או זכר, את אשר חווה. לראשונה, בעקבות פרויקט זה, נושא איתו הקהל את היצירה לביתו ולא משאירה מאחוריו. אי לכך, הופכת היצירה לנכס לא רק לצופה, אלא גם לדורות הבאים, שאולי לא יראו את ההצגה, אבל היצירה תהיה נגישה עבורם ובעקבות כך תמשיך להתקיים. טקסט מלא של המחזה מצורף לתוכניית ההצגה.

Posted by .