“הקיר החמישי” -עלון למחזאות ישראלי חדשה, על פיתוח מחזות חדשים (כולל ריכוז קולות קוראים)

Posted filed under חדשות.

 

הגיליון השלישי של העלון למחזאות ישראלית – “הקיר החמישי”, מציין בגיליון הוירטואלי הזה עשר שנים לפעילות “הקרן לפיתוח מחזאות ישראלית”, סקירה של ביכורי המחזות החדשים שפותחו במחזור האחרון של “נקודת פתיחה”, שיח עם פאנל של יוצרי תיאטרון ישראלי מקורי על פיתוח מחזאות מקורית חדשה בישראל, “מורה נבוכים” למחזאי/ת המתחיל/ה ולמחזאי/ת הממשיכ/ה, על היתרונות והחסרונות של מודלים שונים לפיתוח מחזות, לסיום  מדור הקולות הקוראים למחזאים לחודש יוני.