קול קורא לפרס שולמית אלוני

Posted filed under חדשות.

קרן פרס שולמית אלוני ותיאטרון יפו מזמינים בזאת תיאטרונים, מפיקים ויוצרים בתחום התיאטרון, ויוצרים ומפיקים בתחום הקולנוע והטלוויזיה להגיש יצירות תיאטרוניות . הפרסים יוענקו ליצירות 2020וקולנועיות כמועמדות לפרסי שולמית אלוני לשנת בעלות זיקה לתרבות העברית וליצירות בעלות זיקה לתרבות הערבית המקדמות זכויות אדם, צדק חברתי וחיים משותפים.
יוענקו שני פרסים בקטגורית תיאטרון ובקטגורית קולנוע וטלוויזיה:2020בשנת
פרס ליוצר/ת בתרבות העברית ופרס ליוצר/ת בתרבות הערבית. טקס חלוקת הפרסים ייערך ביום זכויות האדם הבינלאומי או בסמוך לו, בתיאטרון יפו. זכאים להגיש את מועמדותם מפיקים, מחזאים, במאים, תסריטאים, יוצרים או בעלי זכויות היוצרים ביצירה המוגשת לשיפוט, אשר בה מתקיימים התנאים הבאים: ועדיין מופיעות על במות התיאטרון. 2018 הצגות שעלו לבמה החל מינואר .1 והוקרנו בבתי קולנוע או 2018 סרטים, או סדרות טלוויזיה, שהוקרנו החל מינואר בערוצי הטלוויזיה. היצירה היא בשפה הערבית או העברית או משלבת בין השפות או התרבויות. .2 היצירה היא באורך מלא – סרט או הצגה באורך של שעה לפחות. .3 דקות. 45 ככל שמדובר בסרט דוקומנטרי אורך הסרט יכול שיהיה גם .4 היצירה מקיימת לפחות אחת ממטרות הפרס, ככתוב לעיל. .5
הצגת מועמדות לפרס תתאפשר רק למי ששילם דמי השתתפות סמליים לקרן הפרס .₪ 180בסך
הצגת מועמדות לפרס תיעשה בכתב באמצעות טופס הרשמה שאפשר להורידו בכתובת https://www.shulamit-aloni-prize.org/ .23.2.2020 עד לתאריך [email protected] את ההגשות יש להעביר למייל
לאחר קבלת טפסי ההרשמה תבחן ועדת השיפוט את הבקשות, והעבודות שיתקבלו יתבקשו להעביר לינק לצפייה בסרט, או מועדים לצפייה בהצגה.