קול קורא לחשיפה בינלאומית להצגות תיאטרון לילדים ולנוער

Posted filed under ללא קטגוריה.

קול קורא

חשיפה בינלאומית להצגות תיאטרון לילדים ולנוער

לשנת 2014

אסיטז’ ישראל מזמין את המעוניינים להגיש הצעות מועמדות להשתתפות בחשיפה בינלאומית להצגות ילדים ונוער.

החשיפה הבינלאומית תתקיים בראשית חודש דצמבר 2014.

החשיפה הבינלאומית היא בסיוע ובתמיכת משרד התרבות והספורט וקשתו”ם במשרד החוץ.

לחשיפה יוזמנו מנהלי פסטיבלים, מנהלים אמנותיים ומנהלי תיאטראות לילדים ולנוער מחו”ל.

המטרה היא לחשוף את היצירה התיאטרונית לילדים ולנוער בישראל מתוך כוונה לעודד הזמנת הצגות לילדים ולנוער מישראל וחשיפתם בפסטיבלים בינלאומיים ובתיאטראות לילדים ולנוער בעולם.

ועדה אמנותית תבחן ותבחר את ההצגות המתאימות.

* עדיפות תינתן להצגות שתוכנן וסגנונן האוניברסאלי מתאימים להופעות בחו”ל ובפני קהל מתרבויות אחרות.

* עדיפות תינתן להצגות ללא מלל או שהמלל בהן מצומצם ו/או ניתן לתרגמו/להעבירו לשפה אחרת.

* עדיפות תינתן להצגות קטנות וצנועות מבחינת גודל ההפקה ושהן מתאימות ובעלות פוטנציאל להופעה בחו”ל.

* ההשתתפות וההופעה בחשיפה הבינלאומית היא באחריות הכוללת של מגיש ההצעה ובתיאום עם אסיטז’ ישראל.

* בהצעות יש לכלול את הפרטים הנדרשים על ההצגה כולל תקציר וקרדיטים ו DVD מלא של ההצגה בשמונה עותקים.

המעוניינים מוזמנים להגיש הצעות מתאימות בלבד למזכירת אסיטז’ – עדי בארי
[email protected]

עד לתאריך 20.9.2014