מלך ירושלים

Posted filed under .

המחזה מבוסס על האירועים שהובילו לנפילתה של המדינה הצלבנית בישראל במאה השתיים עשרה. יחד עם זאת הוא אינו מנסה לטעון לדיוק היסטורי. במרכז המחזה נמצאת דמותו של באלדווין, מלך ירושלים הצלבני. עקב מחלת הצרעת בה לקה הוא מאבד את אבריו ואת יכולתו לשלוט. אף על פי כן הוא נאבק כדי לנסות ולהציל את הממלכה שהולכת ומתפוררת תחת לחצו של השולטן סלאח א-דין ובעיקר עקב צרות האופקים, היריבות והקטנוניות של בני משפחתו היהירים וברונים אלימים המורדים בסמכותו ובתפיסת עולמו המתונה והחכמה.

Posted by & filed under .