הבית

Posted filed under .

המחזה עוסק בחיפוש קיומי אחר מקום, הוא מתרחש במרחב דתי נוקשה, נשען על התמה “ויאמר
אלוהים יהי אור ויהי אור”, אך בהדרגה מפרק אותה מסיכוי וממשמעות.

במרכז העלילה ילדה שמחפשת את האל, היא נקרעת בין דחפים אסורים ובין חוקי האל והבית, בין רעיונות
נשגבים וגוף אסור ומשתוקק.

12 תמונות קרועות, מסמנות דרך של ילדה מהבית אל המחבוא.

Posted by & filed under .