לחישות מעבר לדלת

Posted filed under .


דרמה
טרגדיה
ילדים
נושא:
אהבה
אלימות
הישרדות
זוגיות
טמטום
יצרים
כפייה ומרד
מאבק
מוות
משפחה
נקם
פשע

תקציר בגוף המחזה

הדמויות

נשים: 1 גברים: 2 סה"כ: 3

הפקות

לא בוצע עדיין

Posted by & filed under .