מעקב צמוד

Posted filed under .


דרמה
דרמה קומית
ילדים
נושא:
אהבה
הומור
זוגיות
יצרים
כפייה ומרד
מאבק
משבר
משפחה
נעורים
נקם
סרבנות

בעריכה מחדש

הדמויות

נשים: 1 גברים: 3 סה"כ: 4

הפקות

לא בוצע עדיין

Posted by & filed under .