הבית בקצה הרחוב

Posted filed under .


דרמה קומית
נושא:
אהבה
אלימות
הומור
זוגיות
חיפוש
יצרים
מאבק
משבר
משפחה

על המחזה בעמוד הראשון

הדמויות

נשים: 1 גברים: 3 סה"כ: 4

הפקות

לא בוצע עדיין

Posted by & filed under .