הפונדקאי

Posted filed under .


דרמה קומית
נושא:
אהבה
הומור
הישרדות
יצרים
מאבק
מחלות
משבר
משפחה
נפש האדם

התקציר בעמוד הראשון של המחזה

הדמויות

נשים: 2 גברים: 1 סה"כ: 3

הפקות

לא בוצע עדיין

Posted by & filed under .