עלון מחזאות ישראלית 2# – מחזאות פוליטית

Posted filed under חדשות.

עלון מחזאות ישראלית 2# מבית “קבוצת עבודה”, עוסק במחזאות פוליטית ישראלית חדשה, וכרגיל מכיל גם חדשות עדכונים וקולות קוראים

לקריאה

https://shoutout.wix.com/so/f3O0tN5Cv?languageTag=en#/main

להרשמה לקבלת הגליונות הבאים

https://www.kvutsat-avoda.com/%D7%A9%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%A7%D7%A9%D7%A8