אקסזיט

Posted filed under .


דרמה קומית
נושא:
אהבה
הומור
הישרדות
זוגיות
יצרים
כפייה ומרד
מאבק
משבר
משפחה
נקם

הדמויות

נשים: 2 גברים: 1 סה"כ: 3

הפקות

לא בוצע עדיין

Posted by & filed under .