מעשה בסוחר

Posted filed under .


דרמה קומית
מחזה קצר
נושא:
הומור
פולקלור

מעשה בסוחר שהלך עם חמוריו אל השוק כדי לקנות סחורה . בדרך עצר ושכב מתחת לעץ.  כשסיים לנוח והמשיך בדרכו . באשר הגיע הסוחר אל השוק , הוא גילה שאבד את שקית הכסף, שהיו בה מאה ביר. חזר הסוחר לחפש. ובמקרה בדרך בא לקראתו הלך צעיר ושאל את הסוחר: "מה קרה לך? למה פניך מודאגות כל בך? "אבדתי את כל בספי שהיה בתוך שקית," השיב הסוחר. הושיט ההלך לסוחר שקית קטנה, ושאל : "זאת השקית שלך? מצאתי אותה ליד עץ גדול בצד הדרך. "שמח הסוחר חטף את השקית, פתח אותה, ספר את מטבעות הכסף ומצא בתוכה את כל כספו בדיוק. פתאום עלה רעיון לסוחר. "למה בשקית רק מאה ביר ואלו בשקית שאני אבדתי היו מאתים ביר ואתה גנבת את מחצית בספי, החזר לי אותו מיד? " ההלך הנדהם הביט בסוחר ואמר : " לא לקחתי דבר מהשקית " התווכחו שעה ארוכה. בסוף הלכו לשופט יישפט ביניהם. שמע השופט את גרסת של כל אחד. הרהר השופט  ולבסוף פנה לסוחר ואמר: אם בשקית שלך היו מאתיי ביר ובזאת יש רק מאה ביר סימן  שהיא לא שלך. החזר אותה לאדם שמצא אותה וצא לחפש את השקית שאבדה לך."  ואחר פנה להלך אתה איש ישר, מצאת שקית ובה מאה ביר ששמר את השקית עם הכסף אצלך עד שיבוא בעל האבדה ויבקש אותה. אם יעברו שלושה חדשים ובעל האבדה לא יגיע , השקית והכסף שבתוכה יהיו שלך. "הרכין הסוחר את ראשו והשפיל מבטו לאדמה. הוא הבין שהשופט החכם ידע מי שקר ומי דבר אמת .

הדמויות

נשים: 2 גברים: 2 סה"כ: 4

הפקות

בכורה

Posted by & filed under .