חמור נשאר חמור (איציק אלוני)

Posted by & filed under .

בהשראת סיפור עם "החמור הגנוב" נכתב המחזה: חמור נשאר חמור  איכר אחד הלך בדרכו והוא מחזיק בידו את רסן חמורו ומושכו אחריו. שני גנבים הלכו בעקבותיו. אחד הגנבים הוציא את החמור מרסנו, מסרו לחברו וקשר את הרסן לחברו. האיכר המשיך לסחוב את הרסן. לפתע ראה אדם קשור. הוא שאל אותו מי הוא. אני החמור ענה… קיראו עוד

אשמתה של תל אביב (נועה שכטר)

Posted by & filed under .

בבית קפה תל אביבי טיפוסי נכתבת שירה שזורה ברומנטיקה וחלומות

לוטה בערפל (נועה שכטר)

Posted by & filed under .

סיפור אהבה הרסני בין אישה לילד קטן בזמן המלחמה.

סיפור אהבה (איציק אלוני)

Posted by & filed under .

סיפור אגדה על אהבה – עם מוסר השכל

מעשה בסוחר (איציק אלוני)

Posted by & filed under .

מעשה בסוחר שהלך עם חמוריו אל השוק כדי לקנות סחורה . בדרך עצר ושכב מתחת לעץ.  כשסיים לנוח והמשיך בדרכו . באשר הגיע הסוחר אל השוק , הוא גילה שאבד את שקית הכסף, שהיו בה מאה ביר. חזר הסוחר לחפש. ובמקרה בדרך בא לקראתו הלך צעיר ושאל את הסוחר: "מה קרה לך? למה פניך מודאגות… קיראו עוד