אופל-יה

Posted filed under .

 

“העיר שרה. סירנות משטרה מיללות את שהתרחש
הלילה בלבבות האנשים ובאברי הרבייה.  את מה ששכך עם החושך ושהתפתל בראותו יום”.

שירת העיר האפלה מושכת את העלמה למסע אל המחוזות החשוכים של העיר והנפש,

 מקום משכנם של הילדים האבודים. 

Posted by & filed under .