מיין ג’רוזלם

Posted filed under .

בברלין, עיר שהיא מוזיאון זמן של שכבות
נערמות, סדקים פעורים וצלקות מגלידות, מנסה הצלמת והאמנית הקונספטואלית, סבינה סאובר
לאחות את הקרע ברצף הזמן שיצרה נפילת החומה כשהיא מגששת בצילומיה אחרי תחליף
למולדת שנעלמה. המופע מתאר כיצד מתמודדת האמנית עם גלות בביתה שלה וזיכרון ההולך
ומתעמם. החיפוש אחר המקום בו חומה היא עדיין סמל מוביל אותה אל ירושלים, העיר בה
זיכרון של אלפי שנים מוסיף לחיות ולהתקיים.

Posted by & filed under .