אנדה

Posted filed under .

 ישראל
1961, ערב משפט אייכמן. נוחי, פרקליט צעיר ומבריק בצוות התביעה של משפט
אייכמן, נקלע למאבק לא צפוי: אנדה, אחות בבית חולים ששרדה את אושוויץ,
המעוניינת להעיד במשפט, נפסלת ע”י המימסד הפוליטי הבן גוריוני. נוחי מסכן
את הקריירה שלו ואת מערכת היחסים הרומנטית שלו, נקרע בין הקונפליקט להישאר
נאמן לעקרונותיו או להיכנע לתכתיבים פוליטים. במסעו המרתק הוא מתוודע אל
שורשיו וזהותו שלו כבן של ניצולי שואה.

Posted by & filed under .