חמור נשאר חמור

Posted filed under .


מחזה פיוטי
מחזה קצר
קומדיה
נושא:
אגדה
הומור
טמטום
מאבק

בהשראת סיפור עם "החמור הגנוב" נכתב המחזה: חמור נשאר חמור 

באחד הימים יצא איכר את ביתו ומושך אחריו את חמורו. שני גנבים הלכו בעקבותיו. כאשר האיכר הלך לעשות את צרכיו באחד השיחים, אחד הגנבים התקרב לחמור, התיר את הרסן מהחמור וקשר את הרסן לעצמו. וכשסיים האיכר את צרכיו התחיל למשוך אליו את החמור שהתנגד, האיכר שהיה רגיל לתעלולי חמורו שהתנגד לו מדי פעם ללכת, האיכר המשיך למשוך את הרסן ולא הבין את הסיבה הפעם. הסתובב לראות… ונדהם! הרסן של החמור קשור לראשו של אדם. מי אתה? איפה החמור שלי? אני הוא החמור שלך, ענה הגנב. איך? באחד הימים חזרתי הביתה שיכור, אימי כעסה והתחלתי להכות אותה ואלוהים מיד העניש אותי והפך אותי לחמור, ומאז אני עובד בשבילך. היום ריחמה עלי אימי, התפללה בשבילי ואלוהים שמע את בקשתה וחזרתי לאדם. האיכר התמים האמין ומיד הסיר את הרסן מצוואר הגנב ושלח אותו לחופשי. כשהאיכר חזר הביתה שאלה אשתו איפה החמור? שמעי מעשה שקרה  לי בדרך לשוק. האיכר סיפר לה את כל הסיפור. שמעה האיכרה את מה שסיפר לה בעלה ואמר לו ללכת לקנות חמור חדש. כי בלי חמור קשה להתפרנס. האיכר הלך לשוק לקנות חמור חדש… בשוק לפתע הכיר את חמורו, התקרב אליו ולחש לו באוזן – אומלל שכמוך שוב השתכרת? ושוב הרמת יד על אמך? אבל הפעם אני לא אקנה אותך. עלי לא עובדם פעמיים.

הדמויות

נשים: 1 גברים: 4 סה"כ: 5

הפקות

בכורה

Posted by & filed under .