חמור נשאר חמור

Posted filed under .


מחזה פיוטי
מחזה קצר
קומדיה
נושא:
אגדה
הומור
טמטום
מאבק

בהשראת סיפור עם "החמור הגנוב" נכתב המחזה: חמור נשאר חמור 

איכר אחד הלך בדרכו והוא מחזיק בידו את רסן חמורו ומושכו אחריו.
שני גנבים הלכו בעקבותיו. אחד הגנבים הוציא את החמור מרסנו, מסרו לחברו וקשר את הרסן לחברו. האיכר המשיך לסחוב את הרסן. לפתע ראה אדם קשור. הוא שאל אותו מי הוא. אני החמור ענה הגנב. יום אחד כשהייתי שכור העלבתי את אמי הזקנה. האל העניש אותי והפכתי לחמור.
אמי ריחמה עלי ואני שוב אדם. האיכר בקש ממנו שיסלח לו על שהעביד אותו קשה. הוא שילח את הגנב לחופשי. הוא חזר עצוב הביתה. האיכר ספר לאשתו מה קרה. האיכר הלך לשוק לקנות חמור חדש, הוא הכיר את חמורו. הוא אמר לו : שוב שתית לשכרה והכית את אמך. הפעם לא אקנה אותך

הדמויות

נשים: 1 גברים: 4 סה"כ: 5

הפקות

בכורה

Posted by & filed under .